Implantologia

Dzięki rozwojowi stomatologii jesteśmy w stanie odtworzyć braki zębowe, które dotyczą znacznej części społeczeństwa. Implanty są najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia odtworzenie naturalnego wyglądu oraz funkcji uzębienia po utracie zębów. To najczęściej wybierana metoda leczenia braków zębowych.

Leczenie implantologiczne pozwala na nowo cieszyć się pełnym uśmiechem. Implanty to umieszczane w kości, biozgodne tytanowe lub cyrkonowe śruby, które odwzorowują funkcje korzenia zęba.

Implanty

Implantologia

Po implementacji śruby w kości, następuje jej pełna integracja z kością, która umożliwia przykręcenie pracy, która wiernie odwzorowuje naturalne uzębienie.

 

W odpowiednich warunkach istnieje możliwość skrócenia czasu pełnego leczenia. Jednoczesnego usunięcia zęba, który nie rokuje i wszczepienia w jego miejsce implantu wraz z tymczasową korona, którą wymienia się na ostateczną po właściwej integracji z kością, co zazwyczaj trawa około 3 miesięcy.

Jak wygląda proces leczenia implantologicznego:

  1. Wykonanie tomografii komputerowej, celem weryfikacji warunków na implant.
  2. Konsultacja z implantologiem oraz dobór właściwych rozwiązań sytemu implantologicznego.
  3. Wszczepienie implantu w kość.
  4. Wizyta kontrola w celu oceny osteointegracji implantu z kością oraz kształtowanie tkanek dziąseł pod koronę, następuje po około 3-6 miesiącach.
  5. Pobranie skanu lub wycisku pod pracę protetyczną.
  6. Przykręcenie korony protetycznej lub mostu.

W warunkach, gdzie pacjent nie posiada wystarczającej ilości kości, przeprowadzamy jej sterowaną regenerację i odbudowujemy tkankę kostną przed wprowadzeniem implantu.